Automatické zavlažovací systémy

Návrh

Pokud máte zájem o automatický zavlažovací systém rádi přijedeme a pomůžeme Vám zhodnotit vodní zdroje na Vašem pozemku, protože dostatečný zdroj vody je základem pro funkční automatické zavlažování. Navrhneme Vám ideální a šetrné napojení ze studny, vodovodního řádu nebo retenční nádrže. Klientům doporučujeme spolu se zavlažovacím systémem vybudovat i retenční nádrž kvůli dlouhodobé úspoře vody a financím. Základní návrh pro Vaší prvotní představu můžeme vytvořit i na základě podkladů o pozemku, vodním zdroji a situaci, například půdorysu domu, zdroje vody, velikosti pozemku a jeho členitosti, případně popisu terénu (rovinatý nebo svažitý). Finální cenovou kalkulaci vždy provádíme po osobním zaměření u zákazníka.

PORADENSTVÍ

Naším cílem je Vám pomoci s kvalifikovaným poradenstvím, jak hospodárně nakládat s vodou na Vašem pozemku tak, aby bylo šetrné jak k životnímu prostředí, tak i k Vašemu rozpočtu. Rádi Vám poradíme, jaký typ závlahy je nejvhodnější pro váš pozemek, jakou velikost retenční nádrže potřebujete, jaký zdroj vody je nejvhodnější a jaké očekávat náklady a úspory. Protože si našich klientů vážíme, tak i pomáháme zprostředkovávat dotace, které jsou vypisovány na projekty pro hospodaření s vodou, jako jsou například retenční nádrže.

realizace

Realizace závlahového systému se zahajuje po schválení nabídky a složení zálohy. Prvním krokem je vykopání výkopů s ohledem na stávající zeleň pomocí rýhovače. Poté jsou rozvedena potrubí a osazeny závlahové trysky. Následuje napojení systému na šachtu, zdroj vody a kontrola funkčnosti jednotlivých segmentů. Po úspěšném zapojení systému se výkop vyplní, zhutní, navrátí se sejmutý travnatý drén a nastaví se doba zavlažovacích cyklů dle požadavků zákazníka. Systém je snadno použitelný a automaticky reaguje na změny počasí. Vše je umístěno pod zemí, včetně postřikovačů, které se vysouvají pouze během zavlažování. Díky tomu může být pozemek bez obav používán k jakékoliv činnosti (včetně sekání trávníku).

údržba a servis

Poskytujeme pravidelný servis pro automatické zavlažovací systémy, které jsme kompletovali. Toto zahrnuje spuštění v jarních měsících a zazimování na podzim. Kdykoli se na nás můžete důvěrně obrátit v jakékoliv související záležitosti.